Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over paspoorten, registratie, nationaliteit, visa, notariële akten en algemene informatie.

  1. Laatst bijgewerkt op

In dit gedeelte vind je veelgestelde vragen over:

Paspoorten


V. Zijn de paspoortformulieren in het Engels beschikbaar?

A. Ze zijn niet beschikbaar in het Engels, enkel in één van de officiële Belgische talen: Nederlands, Frans en Duits.

V. Kan ik mijn paspoort/identiteitskaart vernieuwen zonder geregistreerd te zijn?

A. De Ambassade kan uw paspoort/identiteitskaart niet verlengen als u nog in België staat ingeschreven.

Als u op een andere diplomatieke post bent ingeschreven, hebben we hun voorafgaande goedkeuring nodig.

V. Is persoonlijk verschijnen verplicht?

A. Ja, persoonlijk verschijnen op de Ambassade is verplicht om uw biometrische gegevens (vingerafdrukken, foto en handtekening) te laten afnemen voor het verkrijgen van een gewoon paspoort.

V. Wat is het verschil tussen een paspoort en identiteitskaart?

A. De identiteitskaart en het paspoort zijn twee verschillende documenten die niet hetzelfde doel dienen.

Het paspoort is een reisdocument waarmee u in principe naar alle landen ter wereld kunt reizen. De identiteitskaart is een bewijs van inschrijving in het Belgisch rijksregister. Zonder paspoort kun je niet buiten Europa reizen.

Elke Belg ingeschreven bij een Ambassade moet een geldige Belgische identiteitskaart hebben.

V. Kan mijn paspoort op mijn getrouwde naam worden uitgegeven?

A. Belgische paspoorten worden alleen op uw meisjesnaam uitgegeven. Op schriftelijk verzoek kan uw getrouwde naam echter op pagina 4 van het paspoort worden vermeld.

V. Kan een paspoort worden verlengd?

A. Belgische paspoorten kunnen niet verlengd worden, ze moeten vernieuwd worden.

V. Wat is de geldigheid van een paspoort?

A. Gewone Belgische paspoorten zijn 7 jaar geldig voor volwassenen en 5 jaar voor minderjarigen.

V. Wat is het verschil tussen het aanvragen van een paspoort en het aanvragen van preregistratie?

A. Wanneer u een paspoort aanvraagt en een foto, vingerafdrukken en handtekening laat maken, ontvangt u het paspoort binnen enkele weken.

Wanneer u preregistratie aanvraagt, worden uw foto, vingerafdrukken en handtekening genomen, waarna u 12 maanden de tijd heeft om uw paspoort aan te vragen, zonder dat u opnieuw persoonlijk hoeft te verschijnen.

Ongeacht of u ervoor kiest om een nieuw paspoort aan te vragen of uw biometrische gegevens vooraf te laten registreren, u moet zich opnieuw persoonlijk melden wanneer uw paspoort verloopt.

V. Wat te doen als ik mijn paspoort verlies of als het wordt gestolen?

A. U moet eerst aangifte doen van verlies/diefstal bij de lokale politie, een politierapportnummer verkrijgen en vervolgens contact opnemen met de ambassade die u zal informeren over de te volgen stappen.
 

Registratie


V. Waarom moet ik me inschrijven bij de Ambassade?

A. Door de inschrijving kan de ambassade of het consulaat een paspoort, identiteitskaart, consulaire attesten (bv. verblijfsattesten, inschrijvingsattesten, attesten van nationaliteit, attesten 'samenstelling huishouden', samenwoningsaktes, levensbewijzen enz.) afgeven.

V. Hoe schrijf ik me in?

A. Om u te registreren, dient u het registratieformulier, een kopie van uw paspoort en geldig visum (indien van toepassing) op te sturen.

Houd er rekening mee dat u, om u in te schrijven bij de Ambassade, moet zijn uitgeschreven in uw Belgische gemeente.

V. Wanneer moet ik me inschrijven?

A. Zo spoedig mogelijk bij aankomst in het rechtsgebied van deze Ambassade.

V. Moet ik me uitschrijven als ik het rechtsgebied verlaat?

A. Nee, als u terugkeert naar België of u inschrijft bij een andere diplomatieke post in een ander land, zal deze informatie automatisch verschijnen in het Rijksregister.

Het wordt wel op prijs gesteld als u deze Ambassade hiervan op de hoogte stelt.

V. Zijn er gevolgen aan de uitschrijving uit het gemeentehuis?

A. Neem voor uw persoonlijke en specifieke omstandigheden rechtstreeks contact op met uw zorgverzekeraar, de Belastingdienst in België of een andere instantie.
 

Nationaliteit


V. Kan ik Australisch of Nieuw-Zeelands staatsburger worden?

A. Een Belg die minstens 18 jaar is en vrijwillig een vreemde nationaliteit verwerft, verliest de Belgische nationaliteit niet meer.

Sinds 9 juni 2007 verliezen Belgen die de nationaliteit verwerven van een land dat geen deel uitmaakt van het Europaverdrag, hun Belgische nationaliteit niet.

Sinds 28 april 2008 verliezen Belgen die de nationaliteit verwerven van een land dat deel uitmaakt van het Verdrag van Europa, hun Belgische nationaliteit niet. Landen die deel uitmaken van het Verdrag van Europa zijn Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland en Noorwegen.
 

Visum


V. Kan ik een aanvraag indienen bij een honorair consul?

A. Nee, de aanvraag kan alleen worden ingediend bij de Ambassade in Canberra.

V. Kan ik de vingerafdrukken ergens anders doen?

A. Nee, dit kan enkel in een van de Visa Application Centers van onze externe dienstverlener of in uitzonderlijke gevallen op de Ambassade van België in Canberra.

V. Kan ik persoonlijk langskomen om mijn aanvraag in te dienen?

A. Ja, maar alleen op afspraak. Houd er rekening mee dat uw aanvraag alleen kan worden overhandigd en op dat moment niet wordt geverifieerd.

De Ambassade adviseert u uw aanvraag inclusief uw paspoort naar ons te sturen.

Als u een Schengenvisum aanvraagt, vragen wij u een afspraak te maken voor het verzamelen van biometrische gegevens.

V. Kan ik telefonisch contact met u opnemen als ik vragen heb

A. Raadpleeg de informatie over 'Visa voor België' op onze website of mail uw vraag naar canberra@diplobel.fed.be

V. Vernieuwt of geeft de Ambassade informatie over visa voor de landen in het rechtsgebied?

A. De Ambassade heeft geen bevoegdheid met betrekking tot deze visa of om uw visum over te zetten in uw nieuwe paspoort.

Neem rechtstreeks contact op met het Australische ministerie van immigratie en grensbescherming.

Neem voor Nieuw-Zeelandse visa contact op met Immigration New Zealand.
 

Notaire akten


V. Zijn ereconsuls bevoegd voor notariële akten?

A. Honorair Consuls hebben deze bevoegdheid niet. Alleen de Ambassade in Canberra heeft deze bevoegdheid en een notariële akte kan alleen persoonlijk op de Ambassade worden ondertekend.

V. Welk formaat moet een volmacht hebben?

A. De Ambassade behandelt enkel een volmacht betreffende Belgen of Belgische goederen opgemaakt door een Notaris (notaris - notaire) in België. Zodra de volmacht is goedgekeurd door ons Ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel, wordt er contact met u opgenomen om een afspraak te maken om dit document te ondertekenen.
 

Algemene informatie


V. Waar kan ik Belgische akten van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, …) opvragen?

A. Neem dan contact op met het gemeentehuis waar het evenement plaatsvond.

V. Kan de Ambassade mijn (internationale) rijbewijs afgeven, verlengen of vertalen?

A. De Ambassade is niet bevoegd om een (internationaal) rijbewijs af te geven, te verlengen of te vertalen. U dient hiervoor contact op te nemen met het gemeentehuis of de gemeente waar u het laatst was ingeschreven.

V. Is het nodig om de ambassade te informeren als ik op vakantie ben in het rechtsgebied?

A. Het is niet noodzakelijk. We raden u echter sterk aan om u te registreren op Travellers Online