Naar België komen

Alle informatie voor wie naar België wilt komen.

Visum voor België

Alle informatie over het aanvragen van een visum voor België.
 1. Laatst bijgewerkt op

Wijziging voor onderzoekers met gastovereenkomst

Alle onderzoekers met gastovereenkomsten moeten nu ook een single permit approval van de Dienst Vreemdelingenzaken hebben voordat ze hun visum D kunnen aanvragen. Zie de checklist voor onderzoekers op de VFS-website. 
 

Nieuwe administratiekosten vanaf 1 februari 2023

Alle Visa D-aanvragen die op of na 1 februari worden ingediend, moeten vergezeld gaan van een bewijs van betaling van de nieuwe administratiekosten. Zie Informatie Administrative fee info onder Formulieren en informatie.
 

Uitbesteding van het visumaanvraagproces

In 2021 is de Ambassade van België in Canberra begonnen met het uitbesteden van het administratieve & logistieke proces van alle visumaanvragen (zowel lange als korte visa). Dit betekent dat alle aanvragers nu hun aanvraag en relevante documenten moeten indienen bij een van de 6 visumaanvraagcentra in Australië en Nieuw-Zeeland van onze outsourcingpartner VFS Global. De ambassade accepteert geen visumaanvragen meer per post.

Hieronder vindt u de volgende onderwerpen: 


Alle informatie over visumaanvragen voor België vindt u terug op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, die de bevoegde Belgische autoriteit is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen in België.

Visumvrij reizen

Onderdanen van de volgende landen kunnen visumvrij naar de Schengenzone reizen voor korte duur (max. 90 dagen):

 • Australië
 • Nieuw-Zeeland
 • Kiribati
 • Tonga
 • Tuvalu
 • Samoa
 • Salomonseilanden

* Per Europese verordening 2023/222 van 1 december 2022 werd de visumplicht voor onderdanen van Vanuatu terug ingesteld vanaf 4 februari 2023 tot en met 3 augustus 2024.


  VISA

  Voor algemene informatie over Visa voor België verwijzen wij u naar de website van onze outsourcingpartner VFS Global (Australië of Nieuw-Zeeland).

   
  Welk type visum?

  Visum kort verblijf (visum type C – Schengenvisum)

  Het Schengenviusm geeft u toestemming om op het Schengengebied te verblijven voor een periode van niet langer dan 3 maanden gedurende een periode van 6 maanden vanaf uw eerste binnenkomst op het grondgebied.

  Australische en Nieuw-Zeelandse staatsburgers hebben geen visum nodig wanneer ze naar België reizen voor zaken of voor persoonlijke reizen. Het verblijf in het Schengengebied mag niet langer zijn dan 90 dagen in een periode van 6 maanden. Houd er rekening mee dat Australische en Nieuw-Zeelandse bezoekers een geldig Australisch of Nieuw-Zeelands paspoort moeten overleggen (minimaal 3 maanden geldig op de dag dat ze België verlaten), een bewijs van voldoende saldo en een retourvliegticket.

  Een Schengenvisum is geldig voor de volgende 29 Europese landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

  • Als u van plan bent meerdere Schengenlanden te bezoeken, vraag dan een visum aan bij de ambassade of het consulaat van het land dat uw hoofdbestemming is. Het wordt over het algemeen gedefinieerd in termen van de duur en het doel van het verblijf (bijv. conferentie).
  • Als er evenveel tijd wordt doorgebracht in twee of meer Schengenlanden, vraag dan een visum aan bij de ambassade of het consulaat van het land dat uw eerste punt van binnenkomst is. 

  Visum lang verblijf (visum type D – Belgisch visum)

  Geeft u toestemming om langer dan 90 dagen in België te verblijven. Visa D kan voor een aantal doeleinden worden verkregen, waaronder universitaire studies, onderzoek, werk (voor houders van een gecombineerde vergunning of een beroepskaart), werkvakantievisum, gezinshereniging, pensionering. Alle nationaliteiten zijn onderworpen aan de visumplicht voor dit soort verblijf in België.

   
  Procedure

  Bezoek de website van ons outsourcingbureau VFS Global Australie of Nieuw-Zeeland. U kunt ook terecht op de VisaOnWeb-platform voor het visumaanvraagformulier. U dient zich eerst online te registreren. Nadat u het aanvraagformulier online in VisaOnWeb heeft ingediend, kunt u het aanvraagformulier afdrukken en ondertekenen.

  Bezoek de website van VFS Global (Australie of Nieuw-Zeeland) voor een checklist met benodigde bewijsstukken, afhankelijk van het doel van uw reis naar België. Maak voldoende kopieën van uw aanvraagformulier, foto's en ondersteunende documenten, wat afhangt van uw visumcategorie.

  Maak een afspraak op de website van VFS Global om uw aanvraag en bewijsstukken in te leveren bij een van de Visa Applications Centers. Bij het Visa Application Center worden uw biometrische gegevens (live foto en vingerafdrukken) genomen.

   
  Waar kan ik mijn visumaanvraag indienen?

  Voor inwoners van Australië of Nieuw-Zeeland

  De visumaanvragen moeten worden ingediend bij één van de kantoren van onze visumoutsourcingpartner VFS Global.

  U kunt VFS Global bereiken per e-mail op info.jvac-au@vfshelpline.com of per telefoon op +61282784527.

  Er zijn momenteel 6 Visa Application Centers (VAC) in Australië en Nieuw-Zeeland:

  1. Canberra
  Level 4, 10 Hobart Place
  Canberra, ACT 2601

  2. Sydney
  Suite 9.03, Level 9, 139 Macquarie Street
  Sydney, NSW 2000

  3. Melbourne
  Suite 3, Level 13, 55 Swanston Street
  Melbourne, VIC 3000

  4. Perth
  Suite 3.02, Level 3, 182 St. Georges Terrace
  Perth, WA 6000

  5. Wellington
  ANZ Centre REGUS Business Centre, Level 15, 171 Featherston Street
  Wellington 6011

  6. Auckland
  Level 7, 87-89 Albert Street
  Auckland 1010

  Opmerking

  Voor alle aanvragen voor een visum kort verblijf moet u de aanvraag persoonlijk indienen bij één van de bovenstaande Visa Application Centers, ook als dit betekent dat u daarvoor naar één van de bovenvermelde steden moet reizen. 

  Enkel voor aanvragen voor een visum lang verblijf geldt het volgende: indien u in één van onderstaande locaties woont (of op meer dan 2 uur reizen van een van bovenvermelde centra) en u uw aanvraag niet kan indienen bij een van de Visa Application Centers hierboven vermeld, neem dan contact op met de Ambassade via canberra@diplobel.fed.be en vermeld uw volledige naam, paspoortnummer en visumcategorie. We zullen u dan contacteren met alternatieve instructies om uw aanvraag in te dienen.

  • Queensland
  • Tasmania
  • Northern Territory
  • South Australia
  • Zuidereiland van Nieuw-Zeeland

  Houders van officiële paspoorten (dienst- of diplomatieke paspoorten) en familieleden van EU-burgers kunnen hun visumaanvraag rechtstreeks indienen bij de ambassade in Canberra. Afspraken dienen vooraf gemaakt te worden via canberra@diplobel.fed.be

  Voor inwoners van Fiji

  Frankrijk vertegenwoordigt België in Suva voor visa kort verblijf (Schengen). Volg de procedure zoals hieronder vermeld.

  1. Maak een afspraak via de externe dienstverlener van de Franse Ambassade (VFS Global) en volg de aanwijzingen om uw aanvraag online in te vullen.
  2. Zorg ervoor dat u België selecteert als uw hoofdbestemming.
  3. Bied u aan bij VFS Global in Suva om uw documenten in te dienen en uw biometrische gegevens te laten afnemen
  4. Uw aanvraag en paspoort worden naar de Franse ambassade gestuurd voor behandeling en beslissing.
  5. U krijgt uw paspoort terug via VFS Global Suva.

  Let op, dit is alleen mogelijk voor Schengenvisum kort verblijf (tot 90 dagen). Indien u vanuit Fiji een visum voor lange duur wenst aan te vragen, gelieve contact op te nemen met de ambassade via canberra@diplobel.fed.be

  Voor inwoners van Vanuatu

  Frankrijk vertegenwoordigt België in Port Vila voor visa kort verblijf (Schengen). Dien uw aanvraag in via de Franse ambassade in Port Vila. Volg de aanwijzingen op hun hun website en vul uw aanvraaggegevens in op het online platform France Visas (selecteer België als uw hoofdbestemming). Lever dan uw documenten in bij de Ambassade (alleen op afspraak).

  Let op, dit is alleen mogelijk voor Schengenvisum kort verblijf (tot 90 dagen). Indien u vanuit Vanuatu een visum voor lange termijn wenst aan te vragen, gelieve contact op te nemen met de ambassade via canberra@diplobel.fed.be

  Voor inwoners van Papoea-Nieuw-Guinea en eilanden in de Pacific

  Gelieve contact op te nemen met de ambassade via canberra@diplobel.fed.be om informatie te krijgen over de plaats van indiening.

   
  Weigering en in beroep gaan

  In bepaalde gevallen, na consultatie, wijst de Dienst Vreemdelingenzaken de visumaanvraag af. In sommige situaties is het voldoende om een nieuwe aanvraag met bijkomende informatie en ontbrekende documenten in te dienen.

  De reden van weigering van een visumaanvraag kan betwist worden bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen door een beroep aan te tekenen om deze beslissingen op te schorten of te annuleren.

  Dit dient te gebeuren binnen de 30 dagen na ontvangst van de weigering.

  U dient een verzoek te zenden naar:  
  Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 
  Gaucheretstraat 92-94 
  B-1030 Brussel 
  België


  Informatie (in het Engels)