Ambassade van België in Australië

Working holiday visa in Australië

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste zaken die u dient te overwegen wanneer u met de working holiday visa naar Australië trekt. Vooraleer u uw koffers sluit, neem even de tijd om de volgende informatie rond levensonderhoud, werkgelegenheid alsook uw rechten en verplichtingen en enkele veiligheidsmaatregelen door te nemen.

 
Inleiding

De "Working Holiday" visa biedt Belgen tussen 18 en 30 jaar (uw aanvraag moet vóór uw 31ste verjaardag bij de Australische immigratiedienst ingediend zijn) de mogelijkheid om te komen werken en reizen in Australië voor een periode van maximaal één jaar, hoewel die periode verlengbaar is onder stricte voorwaarden. De Belgen die zich willen inschrijven dienen na te gaan of ze voldoen aan de visum voorwaarden, neem daarom een kijkje op de website van de Australische immigratie: http://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-.

Recente veranderingen bieden mensen die in het bezit zijn (geweest) van een tweede "Working Holiday" visa de mogelijkheid om een derde "Working Holiday" visa aan te vragen: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/third-working-holiday-417.

Elk jaar gebruiken ongeveer duizend Belgen dit visum en hoewel dit ongetwijfeld een unieke ervaring is, moet men in gedachten houden dat een dergelijk project, meer dan 16 000 kilometer van huis, een minimum aan voorbereiding vergt. Een verwittigd reiziger…

Indien u naar Australië reist met een working-holiday visum, hou er dan rekening mee dat sommige jobs die aangeboden worden fysisch zeer belastend kunnen zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de landbouwsector en werk in openlucht. Vraag steeds zo veel mogelijk inlichtingen voor je een contract aangaat en probeer te spreken met mensen die ervaring hebben op die plek. In geval van twijfel, raadpleeg een dokter of de sociale inspectiediensten.

 
1. Kosten levensonderhoud

Dankzij een goed uitgevoerde marketingcampagne, wordt Australië vergeleken als de nieuwe Eldorado voor werkgelegenheid, met hoge lonen en een uitstekende levensstandaard. Dit beeld is zeker niet verkeerd, men mag echter niet vergeten dat de hoge Australische lonen voornamelijk de hoge levensonderhoudskosten weerspiegelen en dit in vrijwel alle sectoren (vastgoed, transport, consumptiegoederen, entertainment,…). De belangrijkste Australische steden (Sydney, Melbourne, Perth,…) illustreren dit perfect. Ze halen namelijk regelmatig de top van de rangschikking als ‘s werelds duurste steden, voornamelijk i.v.m. vastgoed. Daarbovenop, zijn de koerswijzigingen van de Australische dollar de afgelopen jaren niet altijd even gunstig geweest voor de Europese reiziger.

 
2. Welke soort banen kunt u met een Working Holiday Visa verwachten?

Australië voert een gericht en selectief immigratiebeleid uit m.b.t. arbeid. De arbeidspolitiek wordt vooral gedreven door de economische prioriteiten van het land en de behoefte aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren. In de praktijk betekent dit dat vele working holiday reizigers hoofdzakelijk banen zullen vinden in seizoensgebonden sectoren, die regelmatig worden geconfronteerd met een tekort aan arbeidskrachten (bijvoorbeeld: het “vruchtenplukken” (fruit picking) in de landbouw, toerisme, horeca, postorderbedrijven, etc.). Het zijn vooral “klusjesbanen” die weinig of geen grondige kwalificaties vergen; vooral flexibiliteit en vastberadenheid zijn hierbij belangrijk. Hoewel er wel degelijk arbeidsopportuniteiten bestaan, moet men rekening houden met de sterk concurrerende karakter van de arbeidsmarkt in deze sectoren, vooral dan in de grote steden. Australië heeft akkoorden gesloten rondom de Working Holiday Visa met een twintigtal landen waaronder Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Canada,… Een baan vinden terwijl u reeds in Australië bent, veronderstelt dat u een degelijke kennis hebt van het Engels. U moet ook niet vergeten dat u zal moeten concurreren met andere medereizigers uit andere landen, die meestal perfect Engels spreken. Daarnaast kan je met de Working Holiday Visa slechts 6 maanden werken voor dezelfde werkgever. Deze beperking heeft het voordeel dat je meer mobiel bent, daarentegen kan deze beperking ontmoedigend werken voor de werkgevers uit de niet-seizoensgebonden industrieën.

De kans is dus gering dat u ondanks uw eerder verworven werkervaringen, in staat zult zijn om te werken in uw vakgebied en alsook permanent te verblijven in Australië.

Hieronder is een lijst van websites die u kunt raadplegen in uw zoektocht naar een baan:

 
3. Ken uw rechten

De Australische wetgeving is bijzonder complex en verandert regelmatig. Elk visum heeft zijn eigen kenmerken m.b.t. domicilie, arbeidsovereenkomsten, maar ook m.b.t. de in- en uitangsvoorwaarden. De samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de verschillende Australische rechtsgebieden is bijzonder effectief. Elke poging tot fraude wordt ten strengste afgeraden (bijvoorbeeld: het aanvragen van een tweede working holiday visa op basis van een valse verklaring).

In elk rechtsgebied, wordt de Australische wetgeving strict nageleefd; de afschrikkingsmaatregelen - moesten ze nodig zijn - zijn zeer ontmoedigend. Eerlijkheid, respect voor het gegeven woord, loyaliteit en respect voor de wetten en de autoriteiten vormen de pijlers van de Australische samenleving. De wetten ontkennen kunnen nooit als wettig excuus gelden. Met andere woorden, je kan geen beroep doen op je buitenlandse afkomst om het niet naleven van verkeersregels te rechtvaardigen (het niet dragen van de gordel bijvoorbeeld), noch zal worden getolereerd dat u de reden van uw wangedrag of een eventuele boete met de plaatselijke autoriteiten betwist. U dient zich ervan bewust te zijn dat elke vorm van roekeloos gedrag, het beeld van onze gemeenschap in Australië weerspiegelt.

Vooraleer u een verzoek indient voor een Working Holiday Visa, moet u eerst en vooral de voorwaarden van de Australische autoriteiten lezen en accepteren. Dit houdt in dat u de waarden van de Australische samenleving repsecteert en voldoet aan de wetten van het land. We raden u ook aan om het document “Het leven in Australië” (beschikbaar in het Frans) te lezen: www.border.gov.au/living-in-australia/values/book/#c.

 
4. Je rechten als werknemer

Wij kregen meermaals melding van bepaalde misbruiken (geen arbeidscontracten, het niet naleven van betalingsvoorwaarden,…) van gewetenloze werkgevers. Indien u toevallig in een dergelijk situatie terechtkomt, is het altijd handig om uw rechten als werknemer en de verplichtingen van de werkgever te kennen.

De houders van een Working Holiday Visa in Australië hebben dezelfde rechten m.b.t. uitkeringen en arbeidsvoorwaarden als de Australische burgers. Er zijn ook een aantal verplichtingen waar werkgevers in Australië aan moeten voldoen:

  • de werkgever moet ervoor zorgen dat u een adequaat salaris ontvangt, zoals beschreven in het arbeidscontract
  • het is de taak van de werkgever om voor alle fiscale aftrekkingen en belastingsbetalingen te zorgen gedurende de contractperiode
  • de werkgever doet bijdragen aan het pensioenfonds (het blijft evenwel de taak van de working holiday reiziger om de belastingteruggave te innen bij het verlaten van Australië)
  • respecteren van de wetten en reglementen omtrent arbeidsregelgevingen
  • ervoor zorgen dat de werknemer beschikt over de nodige vergunningen en/of certificaten
  • samenwerken met het Ministerie van Immigratie van Australië
  • wergevers moeten ook instemmen om geen individuen aan te trekken die niet voldoen aan de Australische wetgeving

De Australische wet bepaalt de voorwaarden en betalingsschema’s, deze kunnen niet worden verminderd door informele overeenkomsten. Indien u twijfels heeft over uw salaris, dan kunt u contact opnemen met “Fair Work Australia” of met het Ministerie van Onderwijs, Werkgelegenheid en Arbeidsverhoudingen.

 
5. Veiligheidsmaatregelen

We hebben onlangs gehoor gekregen van een aantal oplichtingspraktijken waarbij reizigers via valse websites gevraagd werden om hun working holiday visa te regulariseren mits betaling van enkele honderden euros. Wees uiterst waakzaam. In geval van twijfel, neem dan contact op met de politie of bel de directe lijn van het Ministerie van Immigratie in Australië: 1 800 009 623.

Wees ook voorzichtig indien u seizoensarbeid verricht. Bij het “fruitplukken” of bij wwoofing bijvoorbeeld (het werken op een bioboerderij voor eten en onderdak), durven oneerlijke eigenaars op voorhand geld vragen aan de reizigers om bepaalde kosten te dekken. Dit is echter in strijd met het principe van “wwoofing”, dat sterk gereguleerd is. Voor een compleet overzicht rond wwoofing, raden we u aan om de webpgina van Wwoofing Australia te raadplegen: www.wwoof.com.au.