Ambassade van België in Australië
Home Op reis in Australië, Nieuw-Zeeland en de Pacific Islands Reisadviezen Gezondheidszorgverzekering tussen Australië en België

Gezondheidszorgverzekering tussen Australië en België

Overeenkomst betreffende de gezondheidszorgverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië

Algemeen

De Overeenkomst betreffende de gezondheidszorgverzekering tussen België en Australië treedt op 1 september 2009 in werking.

Dankzij deze Overeenkomst hebben personen, die onderworpen zijn en blijven aan de Belgische verplichte ziekteverzekering en tijdelijk naar Australië gaan (studenten, gedetacheerde werknemers, ambtenaren, leden van diplomatieke zendingen en consulaire posten, toeristen, houders van een werkvakantievisum,…) en de vergezellende gezinsleden, recht op geneeskundige zorg in het Australisch wettelijk (publiek) gezondheidszorgstelsel net zoals de inwoners van Australië.

Te vervullen formaliteiten

Voor uw vertrek naar Australië dient u bij uw Belgische verzekeringsinstelling (ziekenfonds) een Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan te vragen. De EZVK geeft u gedurende uw tijdelijk verblijf in Australië recht op de geneeskundige verstrekkingen die, gelet op uw gezondheidstoestand, (onmiddellijk) nodig worden.

Bij een verblijf van langere duur (bijv. detachering of in het kader van een werkvakantievisum,…) is het aanbevolen om u te registeren bij het dichtstbijzijnde Medicare-kantoor op vertoon van uw paspoort en uw EZVK. Na registratie ontvangt u dan een Medicare Card. Een lijst met Medicare-kantoren is terug te vinden op: www.medicareaustralia.gov.au/public/claims/offices.jsp.

Bij kort verblijf (bijv. als toerist,…) is een voorafgaande registratie niet verplicht. Indien nodig, kunt u zich onmiddellijk aanbieden bij een geneesheer, in een ziekenhuis of in een apotheek, daar het integrale gevraagde bedrag betalen en u vervolgens aanbieden bij een Medicare-kantoor en een deelname in de kosten vragen. Op vertoon van uw EZVK-kaart en uw paspoort zal u een Medicare-nummer ontvangen evenals de verschuldigde terugbetalingen.

Aangezien het Australisch wettelijk (openbaar) gezondheidszorgstelsel niet voorziet in een dekking voor ziekenwagenvervoer, repatriëring, tandzorgen en een behandeling als privé-patiënt in een openbaar of privé-ziekenhuis, blijft het ten stelligste aan te raden een verzekering af te sluiten voor bovenvernoemde gevallen.

Toegang tot de geneeskundige zorg in Australië

Het Australisch wettelijk (openbaar) gezondheidszorgstelsel voorziet in een dekking bij:

  • opname in een openbaar ziekenhuis (public hospital) als Medicare-patiënt. De opname en behandeling in een openbaar ziekenhuis is gratis wanneer u kenbaar maakt dat u wenst behandeld te worden als een Medicare-patiënt. Indien u als privé-patiënt wenst behandeld te worden, dan zijn alle kosten voor eigen rekening;
  • consultatie bij een huisarts, specialist,… Indien de arts de rekening niet rechtstreeks naar Medicare stuurt, dan moet u eerst het honorarium betalen en vervolgens kan u op vertoon van uw paspoort en uw Europese ziekteverzekeringskaart dan wel uw Medicare-kaart een tegemoetkoming in de kosten krijgen bij een Medicare-kantoor;
  • aflevering in een apotheek van door de overheid gesubsidieerde geneesmiddelen (op voorschrift) waarvoor een eigen bijdrage van de patiënt is verschuldigd. U dient uw paspoort en uw Medicare Card of Medicare-nummer aan de apotheker te tonen. Indien u het volledige bedrag van het geneesmiddel aan de apotheker dient te betalen, dan kan u achteraf een terugbetaling vragen in een Medicare-kantoor. De lijst met de door de overheid gesubsidieerde geneesmiddelen is te raadplegen op volgende website: www.pbs.gov.au/html/consumer/home.

Het Australisch wettelijk (openbaar) gezondheidszorgstelsel voorziet niet in een dekking:

  • voor ziekenwagenvervoer;
  • tandzorgen en repatriëring;
  • behandeling als privé-patiënt in een openbaar of privé-ziekenhuis.

Aandacht !! Aan de EZVK kunnen geen rechten op geneeskundige verstrekkingen worden ontleend indien u naar Australië reist met het doel daar een geneeskundige behandeling te ondergaan (geplande medische zorg). In dit geval dient u een voorafgaande toestemming te vragen aan uw verzekeringsinstelling.

Meer toelichtingen?

Voor meer praktische inlichtingen voor bezoekers aan Australië kan u terecht op:
www.medicareaustralia.gov.au/public/migrants/visitors/uk.jsp

Voor meer inlichtingen over het Australisch openbaar gezondheidszorgstelsel (Medicare) kan u terecht:

  • bij elk Medicare-kantoor op het telefoonnummer 132 011 (dit nummer kan in heel Australië gebeld worden), of
  • op www.medicareaustralia.gov.au/public/migrants/index.jsp, of
  • het Department of Health and Ageing op het telefoonnummer +61(0)2 6289 7312 of het gratis nummer 1800 020 103 toestel 7312.