Ambassade van België in Australië
Home Consulaire diensten Nationaliteit

Nationaliteit

U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) bevat de wettelijke bepalingen aangaande de Belgische nationaliteit en de Minister van Justitie is “hoeder” van de Belgische nationaliteit. De dienst Nationaliteit van de FOD Justitie waakt dus over de juiste toepassing van het WBN.

Lees meer...

 
Dubbele nationaliteit

In het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2007 werd het KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 386,1° en 2°, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl) gepubliceerd. Datum in Andere Inhoud : 2007-05-10. Editie 1: ref: 2007009414.

Vanaf 9 juni 2007 behouden de Belgische onderdanen, die vrijwillig een vreemde nationaliteit verwerven, de Belgische nationaliteit.

Belgische landgenoten of ingezetenen die de Australische of Nieuw-Zeelandse nationaliteit verkrijgen op of na 9 juni 2007, verliezen daarom hun Belgische nationaliteit NIET.

Echter, een volwassen Belg die voor 9 juni 2007 een andere nationaliteit heeft aangenomen, heeft in de meeste gevallen de Belgische nationaliteit verloren. De nieuwe wet maakt dit verlies niet ongedaan.

U kunt de Australische nationaliteit aanvragen bij het Australische Department of Immigration and Citizenship (afgekort DIAC). De website van het Department of Immigration and Citizenship heeft interessante informatie: www.immi.gov.au, of u kunt de website van de afdeling citizenship bekijken: www.citizenship.gov.au. U kunt DIAC ook telefoneren in Australië op nummer 131 880.

Nadat u de Australische nationaliteit heeft verkregen dient u een voor eensluidend verklaarde kopie van uw “Australian Citizenship Certificate” naar deze Ambassade te sturen, zodat uw dossier vermeldt dat u zowel Belgische als Australische bent. Een voor eensluidend verklaarde kopie (certified true copy) kan alleen door een Notary Public worden afgegeven. Een Notary Public kunt u vinden op de website: www.notarylocator.com.au/index.php.

Wanneer u een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvraagt, zal u dit bewijsstuk worden gevraagd, tenzij dit al is ontvangen.