Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

Informatie over de elektronische identiteitskaart en de Kids-ID.

Kids-ID

Informatie over de identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID) in het buitenland.
 1. Laatst bijgewerkt op

Voor Belgische kinderen jonger dan 12 die in het buitenland wonen en zijn ingeschreven bij een beroepsconsulaat of Ambassade kunnen de ouders een Kids-ID aanvragen.

 

Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?


Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen;
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt.
   

Hoeveel kost een Kids-ID?


Een Kids-ID kost €10 (in rekening gebracht in AUD; zie kosten/betalingsopties).
 

Waar en hoe een Kids-ID aanvragen?


Sins 21 juni 2021 moeten u en uw kind voor een Kids-ID (als uw kind 6 jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar de Ambassade komen.
 

Uw kind is 6 of ouder, of jullie (= ouder en kind) willen de Kids-ID op de Ambassade aanvragen:


Het proces verloopt als volgt:

a) U stuurt de volgende documenten op naar de Ambassade in Canberra:

 • een afspraakformulier;
 • het formulier administratieve informatiebijwerking;
 • een kopie van het huidige visum of  een kopie van het nationaliteitsattest (citizenship certificate) van de aanvrager en van de Belgische ouder(s) als de aanvrager jonger is dan 18 jaar;
 • betaling (in AUD; zie kosten/betalingsopties);
 • aan uzelf geadresseerde registered mail envelop, of betaling als u wilt dat de Ambassade de envelop verstrekt.

b) Na controle van de ingezonden documenten neemt de Ambassade contact met u op voor het maken van een afspraak voor een persoonlijke verschijning op een u schikkend tijdstip.


Uw kind is jonger dan 6 jaar en u vraagt de Kids-ID per briefwisseling aan:


U bezorgt aan de Ambassade in Canberra de volgende documenten:

 • een aanvraagformulier;
 • het formulier administratieve informatiebijwerking;
 • een kopie van het huidige visum of een kopie van het nationaliteitsattest van de aanvrager en van de Belgische ouder(s) als de aanvrager jonger is dan 18 jaar;
 • betaling (in AUD; zie kosten/betalingsopties);
 • aan uzelf geadresseerde registered mail envelop, of betaling als u wilt dat de Ambassade de envelop verstrekt.


Overzenden van de kaart


De Ambassade in Canberra behandelt uw aanvraag en verzendt deze naar het productiecentrum in Brussel. De Ambassade zal uw Kids-ID en een brief met uw PUK-code over het algemeen 3-4 weken later ontvangen.

Gelieve ons te laten weten of u wenst dat de Ambassade:

 • uw Kids-ID en PUK-code bewaart, en contact met u opneemt voor het maken van een afspraak voor persoonlijke verschijning voor activatie van de certificaten op uw Kids-ID (zie hieronder);
 • uw Kids-ID en PUK-code opstuurt. De Kids-ID zal per registered mail verstuurd worden. De brief met de PUK-code zal apart verzonden worden via gewone post. 
   

Activatie Kids-ID


Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat, die een Belgisch kind heeft dat eveneens is ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, kan de Kids-ID van zijn/haar kind activeren in een consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De Kids-ID kan geactiveerd worden door de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) zonder aanwezigheid van het kind. De activatie van certificaten voor de Kids-ID is niet langer toegelaten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Zodra de minderjarige de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, kunnen de certificaten op de Kids-ID geactiveerd worden, maar enkel in aanwezigheid van de minderjarige. Die moet zelf de kaart inbrengen in de kaartlezer en de PUK-code ingeven.
 

Dienst “Hallo ouders”


Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie, raadpleeg www.halloouders.be