Elektronische identiteitskaart en Kids-ID

Informatie over de elektronische identiteitskaart en de Kids-ID.

Elektronische identiteitskaart (eID)

Informatie over de elektronische identiteitskaart.
 1. Laatst bijgewerkt op

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, moet eigenlijk een Belgische identiteitskaart aanvragen.
 

Wat is de geldigheidsduur van een eID?


De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag: 
 

Geldigheidsduur van een eID

 Leeftijd bij aanvraag:

 Geldigheidsduur eID:

 Tussen 12 en 18 jaar

 6 jaar

 Tussen 18 en 75 jaar

 10 jaar

 Ouder dan 75 jaar

 30 jaar

De eID blijft geldig:

 • in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België);
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

De eID verliest haar geldigheid:

 • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen;
 • indien de foto niet meer op de houder gelijkt;
 • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.
   

Hoeveel kost een eID?


Een eID kost €20, ongeacht de leeftijd van de aanvrager (in rekening gebracht in AUD; zie kosten en betalingsopties). 
 

Waar en hoe een eID aanvragen?


Sinds 21 juni 2021 moet u voor een eID in persoon en op afspraak naar de Ambassade komen.

Het proces verloopt als volgt:

a) U stuurt de volgende documenten op naar de Ambassade in Canberra:

 • een afspraakformulier;
 • het formulier administratieve informatiebijwerking;
 • een kopie van het huidige visum of een kopie van het nationaliteitsattest (citizenship certificate) van de aanvrager en van de Belgische ouder(s) als de aanvrager jonger is dan 18 jaar;
 • betaling (in AUD; zie kosten en betalingsopties).
 • aan uzelf geadresseerde registered mail envelop, of betaling als u wilt dat de Ambassade de envelop verstrekt.

b) Na controle van de ingezonden documenten neemt de Ambassade contact met u op voor het maken van een afspraak voor een persoonlijke verschijning op een u schikkend tijdstip.


Overzenden van de kaart


De Ambassade in Canberra behandelt uw aanvraag en verzendt deze naar het productiecentrum in Brussel. De Ambassade zal uw eID en een brief met uw PUK-code over het algemeen 3-4 weken later ontvangen.

Gelieve ons te laten weten of u wenst dat de Ambassade:

 • uw eID en PUK-code bewaart, en contact met u opneemt voor het maken van een afspraak voor persoonlijke verschijning voor activatie van de cerificaten op uw eID (zie hieronder);
 • uw eID en PUK-code opstuurt. De eID zal per registered mail verstuurd worden. De brief met de PUK-code zal apart verzonden worden via gewone post. 
   

Activatie eID


Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat  kan zijn e-ID activeren in de post waar hij/zij ingeschreven is, in een andere consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een eID van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige. Voor de activatie brengt men de identiteitskaart en de PUK-code mee. De activatie van de identiteitskaart en certificaat is nodig om zich te kunnen aanmelden op Belgische overheidswebsites.