Ambassade van België in Australië

Stage op de Ambassade

De Ambassade van België in Canberra verwelkomt onbetaalde stagiaires voor een periode van maximaal drie maanden.

De kandidaten moeten:

  • de nationaliteit van een land van de Europese Unie bezitten;
  • een universitaire opleiding volgen of reeds over een universitair diploma beschikken;
  • een grondige kennis bezitten van het Nederlands, Frans en Engels.

De stage bestaat vooral uit het opvolgen en behandelen van politieke en economische thema’s, alsook activiteiten van vertegenwoordiging. De nadruk wordt ook gelegd op een volledige integratie in werking van de Ambassade.

Stagiairs dienen zelf in te staan voor hun Australisch visum, verplaatsingen en logement.

De kandidaturen (met een bijgewerkt CV en een motivatiebrief in het Engels en Nederlands/Frans) moeten worden ingediend op het online platform e-Stage van de FOD Buitenlandse Zaken.

Neem een kijkje op het platform e-Stage om te weten tijdens welke periodes de Ambassade stageplaatsen kan aanbieden. Spontane sollicitaties dienen ook via e-Stage ingediend te worden en zullen op een ad hoc basis beoordeeld worden.

Voor verdere vragen: e-mail canberra@diplobel.fed.be.